středa 19. června 2013

Kurz činného člena a kurz samostatný vedoucí

Srdečně zveme nové činné členy Ymky HK na již 3. ročník KURZU ČINNÉHO ČLENA, který se bude konat ve dnech 1. až 3. listopadu 2013 v Olomouci, DDM, tř. 17. listopadu 47. Od roku 2012 je kurz je pro tyto nové činné členy povinný). Zúčastnit se mohou i ti, kteří plánují složit slib činného člena do konce roku 2013 či v roce 2014.
Již tradičně se kurzu zúčastňují i starší činní členové a členové výborů, i vás srdečně zveme. Mezi témata kurzu patří: Poslání YMCA, Stanovy a řády YMCA, Dokumenty YMCA - Identita, Programy, Společenství…, Práce v YMCA, Osobnostní rozvoj.

Současně vedoucí srdečně zveme na KURZ SAMOSTATNÝ VEDOUCÍ, který se bude konat 18.–20. října 2013 také v Olomouci. Tento pilotní kurz bude organizován poprvé, je určen pro vedoucí celoročních skupin nebo pro táborové vedoucí. Z obsahu vybíráme některá témata: Dobrovolnictví, YMCA – struktura, Historie, Hospodaření, Celoroční plán, Prevence, Krizová intervence, Organizace a zajištění her, Vedení, Právo, Bezpečnost a další.

Přihlášky na oba kurzy jsou k dispozici na webu ymca.cz, o podrobnostech vás budeme informovat v září.