čtvrtek 24. listopadu 2011

Členské příspěvky

Členské příspěvky YMCA Hradec Králové můžete složit
  • osobně v kanceláři YMCA
  • platbou na účet YMCA Hradec Králové u Raiffeisenbank
543 965 028 / 5500
Raiffeisenbank, a.s.
ve Zprávě pro příjemce prosím uveďte účel platby, své jméno a rok narození, například
Členský příspěvek 2011 : Jan Novák 1992

  • 120 Kč / rok děti a studenti
  • 180 Kč / rok ostatní

Členské příspěvky umožňují činnost YMCA.
Děkujeme!