úterý 19. dubna 2011

PoděkováníProjekt CZ.1.04/2.1.00/03.00002
Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2008 - 2011 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Společensky účelná pracovní místa. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 3. 8. 2009 do 31. 1. 2010 bylo u zaměstnavatele YMCA Hradec Králové v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 48.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 40.800,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 7.200,- Kč.
Na toto místo byl umístěn uchazeč, kterému je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.