neděle 5. září 2010

Pro přemýšlivé

Motto: Člověk roste na úkolech.

Aritm. posloupnost, Pythagorova věta, soustava rovnic
Délky stran pravoúhlého trojúhelníku tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Obvod trojúhelníku je 96 cm. Vypočítejte délky stran.