sobota 15. ledna 2011

Co je to matematika?

Výpočet např. obsahu kruhu dosazením do vzorce nepovažuji za matematiku, spíše počty. Matematiku chápu jako filozofický názor a nástroj, jak problém řešit . Tato nepřesná definice mi umožňuje rozvíjet myšlení nešťastníků, kteří zabloudili do YMCA HK.

O matematice je v knihách a na internetu uloženo nepřeberné množství poznatků našich moudrých předků různých kultur. Všichni posunuli lidstvo dopředu. Až půjdete kolem budovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na Nábřeží svobody, všimněte si nahoře letopočtu, kdy byla budova postavena. Dočtete se, že roku MCM. Tak je v římské číselné soustavě vyjádřen rok 1900.

V římské číselné soustavě nešlo dost dobře počítat složitější výpočty. Až teprve ve středověku arabští učenci vymysleli desítkovou soustavu, jak ji známe my. To způsobilo úžasný skok kupředu. A odtud "krůček" ke dvojkové soustavě umožnil v 19. a 20. století vznik a vývoj počítačů.

Snažme se i my být užitečnými, získávejme vědomosti a zkušenosti a předávejme je svým následovníkům.

O matematice na internetu
Zde uvedu literaturu, odkazy.