neděle 8. srpna 2010

Doučování

zajišťujeme buď za úhradu nebo zdarma.

Za úhradu
V letech 1997 - 1999 posluchači platili nám (Ymce) a my jsme vypláceli odměnu lektorům. Byla to pro nás velká administrativní zátěž a přitom výdělky jednotlivých lektorů nebyly nijak vysoké.
Nyní posluchači platí přímo lektorům - daňový poradce nás ujistil, že vzhledem k nízkým výdělkům se nejedná o daňový únik.

Probíhá tak především doučování jazyků. Výborné zkušenosti máme s lektory - posluchači i absolventy Lékařské fakulty Univerzity Hradec Králové.

Zdarma
probíhá doučování tehdy, mohou-li si lektoři (zejména studenti) tento přepych dovolit. Práce zdarma je dnes neobvyklá a budí podezření z něčeho nekalého. Proto nabízíme posluchačům členství v YMCA se všemi výhodami a povinnostmi z členství plynoucími. Starat se o své členy by podezřelé být nemělo. Chceme tak obnovit tradici předválečné YMCA, kdy starší pomáhali mladším.

V posledních letech pozorujeme nedobrý stav v některých ZŠ. Zejména v matematice učitelky nezadávají žákům domácí úkoly. Není divu, že znalosti matematiky jsou pak nízké. Nejsou-li klasifikovány domácí úkoly, mají žáci nízký počet špatných známek a pak se zdá, že je vše v pořádku. Že se blíží čtvrtletní klasifikace, poznáme podle zvýšeného zájmu o doučování (a to ještě jen v rodinách, kde rodiče školní prospěch sledují), který ale dnem vydání vysvědčení končí a zavládne nezasloužený klid ("jsem v pohodě") až do příští nešťastné klasifikace.

Co je zdarma, to v očích některých lidí asi nemá vysokou kvalitu. Mnozí žáci a studenti docházejí na doučování nepravidelně a bez omluvy, domácí úkoly ignorují, výsledky pak nemohou mít potřebnou úroveň, zejména tehdy, když se rodiče o volný čas dětí nezajímají. Špatné školní výsledky mohou přivodit ztrátu našeho dobrého jména, případná ostuda se těžko napravuje. Proto zvažujeme - přes své prosociální cítění - tuto bezplatnou službu nahradit službou za úhradu. Očekáváme, že rodiče, budou-li muset předem zaplatit, později dohlédnou na docházku a plnění domácích úkolů jak školních, tak úkolů, které zadáváme my.