neděle 7. listopadu 2010

ADALBERTINUM

Návštěvníkům YMCA HK nabízíme vedle našich akcí
i propagační materiály spřátelených organizací:


HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
A D A L B E R T I N U M
www.adalbertinum.cz
Rezervace vstupenek www.HKpoint.cz

Propagační materiály
najdete na adrese
www.adalbertinum.cz/HKVSwUS.html

Některé papírové výtisky těchto materiálů,
které nám dodává p. Rudolf Klapka,
najdete i u nás v YMCA Hradec Králové.