sobota 7. srpna 2010

Děkujeme v r. 2010

Královéhradecký kraj podpořil částkou 23.000 Kč náš projekt

Provoz Informačního centra pro mládež a volnočasových aktivit v jeho prostorách po otevírací době

Smlouvu č. SMR012010/0057 o poskytnutí dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje (podpory de minimis) administrativně 26.5.2010 zajistil Bc. Ondřej Knotek z oddělení krajských dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Srdečně děkujeme.

Statutární město Hradec Králové podpořilo částkou 24.000 Kč náš projekt
Příměstské tábory YMCA 2010

Smlouvu č. 2010/1576 o poskytnutí podpory de minimis administrativně 11.6.2010 zajistila Mgr. Libuše Moníková z odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradec Králové.
Srdečně děkujeme.

Statutární město Hradec Králové podpořilo částkou 50.000 Kč náš projekt
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Smlouvu č. 2010/1827 o poskytnutí podpory de minimis administrativně 2.8.2010 zajistil Mgr. Jiří Kotala, koordinátor prevence kriminality Úřadu pro grantovou politiku města Magistrátu města Hradec Králové.
Srdečně děkujeme.