neděle 7. listopadu 2010

Muzeum: VITRÍNA

Návštěvníkům YMCA nabízíme vedle vlastních akcí
i propagační materiály spřátelených organizací:


MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ
Eliščino nábřeží 465

otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin
tel. 495 512 462, 495 512 391-92, 495 512 899
www.muzeumhk.cz
e-mail info@muzeumhk.cz

V muzeu a v YMCA můžete získat výtisk
programového bulletinu VITRÍNA,
který nám doručuje pí Šárka Pavlovičová.

Vitrínu si můžete prohlédnout teď hned:
www.muzeumhk.cz/vitrina.html