středa 1. září 2010

Jednoduché úlohy

Mám rád kolem sebe bystré hlavičky. Co byste řekli např. níže uvedeným příkladům? Neváhejte, vyřešíme je společně. Člověk roste na úkolech.

Druhá a třetí mocnina
Pro rychlou kontrolu správnosti vašich výpočtů se vám může hodit, budete-li znát zpaměti druhé mocniny čísel 1 až 20 a třetí mocniny čísel 1 až 10.

Druhá a třetí odmocnina
Kolik činí druhá odmocnina ze 4, 40, 400, 4 000, 40 000, 400 000, 4 000 000? Dají se vypozorovat nějaké zákonitosti?
Podobně kolik činí třetí odmocnina z 8, 80, 800, 8 000, 80 000,
800 000, 8 000 000?

Krychle
Kolik m2 plechu potřebujete na zhotovení krychle bez víka, do níž se vejde přesně 8 litrů vody?

Rovnice
Otec je o dva roky starší než matka, dcera je 4krát mladší než matka a o 26 let mladší než otec.
Kolik je jednotlivým členům rodiny?

Trojúhelník, rovnice
První vnitřní úhel v trojúhelníku je dvakrát větší než druhý vnitřní úhel. Třetí vnitřní úhel je o 20o menší než první úhel.
Určete velikost všech vnitřních úhlů.